Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Herfstvakantie12 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie22 februari t/m 28 februari
Pasen2 april t/m 5 april
Koningsdag27 april
Meivakantie3 mei t/m 16 mei
Bevrijdingsdag5 mei
Hemelvaart13 mei
Pinksteren24 mei t/m 25 mei
Zomervakantie12 juli t/m 22 augustus

 

Kindvrije dagen: 21-9-20, 9-10-20, 19-2-21

Studiedagen: 8-9-20, 17-11-20, 23-3-21

Toetsanalyse dagen: 2-2-21, 29-6-21

Margedag: 9-7-21

Schooltijden

Stamgroep paars
(2-4 jarigen)

Maandag en woensdag

8.30 - 12.00 uur

Maandag t/m vrijdag
(4 tot 12 jarigen)

8.30 - 14.00 uur

 

Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse (BSO) opvang

We zijn blij u te kunnen mededelen dat het gelukt is om samen met Kinderwoud de BSO (buitenschoolse opvang) en VSO (voorschoolse opvang) te gaan realiseren op de Alpha. Volgend schooljaar (2019-2020) starten we met 4 dagen BSO/VSO voor 4 tot 12 jarigen op de maandag t/m de donderdag.  We komen hiermee tegemoet aan de vraag van ouders voor opvang van hun kind(eren). Ook past dit helemaal in het realiseren van een Mienskipsintrum in Ryptsjerk, die uit gaat van de ontwikkeling van 2 tot 12 jarigen. Alles onder één dak, hoe mooi kan het zijn!

 

  • Buitenschoolse Opvang is op maandag t/m donderdag van 14.15 - 18.00 (18.30) uur
  • Voorschoolse Opvang is op maandag t/m donderdag van (7.00) 7.30 - 8.30 uur
  • Op vrijdag en tijdens schoolvakanties zijn de kinderen welkom op BSO Mearkelân in Oentsjerk.

Wilt u gebruik maken van BSO of VSO? U kunt zich rechtstreeks opgeven bij Kinderwoud via de afdeling Planning & Plaatsing: planning@kinderwoud.nl.  Graag ontvangt school een cc van uw bericht op alpha@pcbotdiel.nl  Zo heeft de directeur zicht op de opvang.     

Continurooster

Op CBS Alpha werken we sinds schooljaar 2016-2017 met het continurooster.

Alles over het continurooster leest u in deze brochure:

Brochure continurooster (PDF) »