Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Herfstvakantie16 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 27 februari
Pasen15 april t/m 18 april
Meivakantie23 april t/m 8 mei
Koningsdag27 april
Bevrijdingsdag5 mei
Hemelvaart26 mei t/m 27 mei
Pinksteren4 juni t/m 6 juni
Zomervakantie16 juli t/m 28 augustus

Kindvrije dagen:
24-12-21 (middag), 18-2-22, 8-7-22 (middag)

Studiedagen:
30-8-21 + 2 nog in te plannen dagen

Toetsanalyse dagen:
31-1-22, 20-6-22

Margedag:
15-7-22

Schooltijden

Stamgroep paars
(2-4 jarigen)

Maandag en woensdag

8.30 - 12.30 uur

Maandag t/m vrijdag
(4 tot 12 jarigen)

8.30 - 14.00 uur

Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse (BSO) opvang

We zijn blij u te kunnen mededelen dat het gelukt is om samen met Kinderwoud de BSO (buitenschoolse opvang) en VSO (voorschoolse opvang) te gaan realiseren op de Alpha. Volgend schooljaar (2019-2020) starten we met 4 dagen BSO/VSO voor 4 tot 12 jarigen op de maandag t/m de donderdag.  We komen hiermee tegemoet aan de vraag van ouders voor opvang van hun kind(eren). Ook past dit helemaal in het realiseren van een Mienskipsintrum in Ryptsjerk, die uit gaat van de ontwikkeling van 2 tot 12 jarigen. Alles onder één dak, hoe mooi kan het zijn!

  • Buitenschoolse Opvang is op maandag t/m donderdag van 14.15 - 18.00 (18.30) uur
  • Voorschoolse Opvang is op maandag t/m donderdag van (7.00) 7.30 - 8.30 uur
  • Op vrijdag en tijdens schoolvakanties zijn de kinderen welkom op BSO Mearkelân in Oentsjerk.

Wilt u gebruik maken van BSO of VSO? U kunt zich rechtstreeks opgeven bij Kinderwoud via de afdeling Planning & Plaatsing: planning@kinderwoud.nl.  Graag ontvangt school een cc van uw bericht op alpha@stichtingoarsprong.nl  Zo heeft de directeur zicht op de opvang.     

Continurooster

Op CBS Alpha werken we sinds schooljaar 2016-2017 met het continurooster.

Alles over het continurooster leest u in deze brochure:

Brochure continurooster (PDF) »