Mienskipsintrum Ryptsjerk

Per augustus 2019 start in Ryptsjerk het Mienskipsintrum, een integraal kindcentrum (IKC). Mienskipsintrum Ryptsjerk belooft de kinderen de kans om hun talenten te ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Een IKC waar ieder kind, vanaf het begin meetelt!

Het Mienskipsintrum is een samenwerking tussen Kinderwoud en CBS Alpha waar opvang, onderwijs en BSO wordt geboden aan kinderen van 2-12 jaar.


CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

De kernwaarden die het fundament van het IKC vormen zijn:

* Ieder kind telt mee
* IKC voor kinderen van 2 - 12 jaar
* De Vreedzame School
* Onderwijs op maat
 

Wilt u meer weten over het Mienskipsintrum of onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

School gaat dicht met ingang van 16 maart 2020

Het spoedoverleg van vandaag tussen het kabinet, de zorgorganisaties en het onderwijs heeft uitgewezen dat de scholen in heel Nederland gaan sluiten in verband met het heersende coronavirus. Dit betekent dat onze school met ingang van maandag 16 maart 2020 alleen opvang biedt aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening) en die zelf niet in opvang kunnen voorzien.

De maatregel geldt eerst tot 6 april 2020. 

De motivatie voor de landelijke sluiting is dat scholen er niet goed in slagen om open te blijven door ziekte van personeel. Het is zeer belangrijk de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Door niet te sluiten is er sprake van een veiligheidsrisico en de zorgen van ouders en personeel daarover nemen toe.

Klik hier voor de brief die wij aan ouders hebben gestuurd.

Via deze link is te lezen wat onder vitale beroepen valt.

Opendag 9 maart 2020

Op 9 maart a.s. is onze jaarlijkse opendag.

Bent u nieuwsgierig naar wat er allemaal in het Mienskipsintrum gebeurt?
's Ochtends stellen we onze groepen open voor belangstellenden.
U bent van harte welkom!

Meer informatie staat op deze flyer: flyer-open-dag-9-maart-2020