CBS Alpha: het begin van ieder kind!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

* Onderwijs op maat
* Waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen
* oog voor het unieke van ieder kind
* leren in een digitale omgeving 

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

VSO en BSO op CBS Alpha

We zijn blij u te kunnen mededelen dat het in samenwerking met Kinderwoud gelukt is om buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO) te gaan realiseren op de Alpha m.i.v. het nieuwe schooljaar.
U vindt alle informatie onder het kopje "Info" op de Welkomspagina van deze website.

Nationale buitenlesdag stamgroep oranje

Op 2 april jl. was het nationale buitenlesdag. Een hele dag in de buitenlucht les, wat was het heerlijk genieten en bovenal veel leren. De kinderen waren zeer actief betrokken bij de verschillende activiteiten. Enthousiaste kinderen die letterlijk stonden te springen om mee te doen.  

Kijk voor meer foto's in het fotoboek.