Previous slide
Next slide

Welkom bij Bernemienskip Alpha in Ryptsjerk

CBS Alpha en peuteropvang ‘t Protternêst vormen samen Bernemienskip Alpha. Wij willen vanaf het begin ontwikkelingsgericht werken naar eigentijdse ontwikkeling op maat, binnen een warme, geborgen sfeer. Een Bernemienskip waar ieder kind, vanaf het begin meetelt!

Het Bernemienskip is een samenwerking tussen Kinderwoud en CBS Alpha waar opvang en onderwijs wordt geboden aan kinderen van 2-13 jaar.

CBS Alpha is een christelijke dorpsschool, die midden in de ‘mienskip’ staat. Een school met 57 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. Het Bernemienskip  werkt in twee units. Unit 1: stamgroep paars (peuteropvang) en stamgroep oranje (jaargroepen 1/2/3). Unit 2: stamgroep geel (jaargroepen 4/5/6) en stamgroep groen (jaargroepen 7/8).

De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen en aan te bieden in (instructie)hoeken. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur.

Wij begeleiden de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling in een krachtige omgeving, waarbij er wordt aangesloten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind.

In unit 1 (2-7 jaar) thematiseren we het aanbod, waarbij door observaties de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden. We werken in beide units vanuit de intrinsieke motivatie van het kind . 

Verder richten wij ons op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

De kernwaarden die het fundament van het Bernemienskip vormen zijn:

  • Ieder kind telt mee
  • Bernemienskip voor kinderen van 2 – 13 jaar
  • De Vreedzame School
  • Onderwijs op maat

Wilt u meer weten over het Bernemienskip: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Roelinka Risselada
directeur CBS Alpha/Bernemienskip Ryptsjerk

CBS Alpha maakt deel uit van Oarsprong.

Snel naar: