CBS Alpha: het begin van ieder kind!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

* Onderwijs op maat
* Waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen
* oog voor het unieke van ieder kind
* leren in een digitale omgeving 

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

Klassenavond stamgroep groen

Woensdag 7 november hebben de leerlingen van leerjaar 8 een klassenavond georganiseerd met als thema: beroemdheden (VIPS). We hebben een fantastische avond gehad, waarin we veel hebben gedanst (en gesnoept).

 

CBS Alpha gaat Next Level

Heeft u onze nieuwe film al gezien? Er is een film gemaakt over de nieuwe manier van werken op CBS Alpha. We werken vanuit de Next level gedachte: eigentijds onderwijs.

Klik op het filmpje op de home-pagina of op deze youtube link 
 

CBS Alpha: vanaf het begin onderwijs op maat!

St. Maarten

Stamgroep oranje heeft dansles van "Danswil". Dit keer werd er gedanst in het teken van St. Maarten. Ook gingen de kinderen, samen met de peuters, zingend in optocht door het dorp met hun zelf gemaakte lampion.