CBS Alpha: het begin van ieder kind!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

* Onderwijs op maat
* Waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen
* oog voor het unieke van ieder kind
* leren in een digitale omgeving 

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

Stakingsdag 14 februari PO Noord Nederland

Zoals bekend wordt het basisonderwijs in de 3 noordelijke provincies opgeroepen door “PO-in-actie” om op woensdag 14 februari te gaan staken. Wij staat helemaal achter de standpunten van PO in actie. Daarom is er op 14 februari geen school i.v.m. de staking van de leerkrachten. Waar staakt het team van de Alpha voor?

- vermindering van de werkdruk
- het beter faciliteren van passend onderwijs: meer handen in de klas, een onderwijsassistent per klas,groep is een must!
- meer leerkrachten in het basisonderwijs
- een passende salariëring hiervoor

Planning OPA 2018

Het nieuwe rooster voor het ophalen van het oud papier in 2018 is bekend.

Klik hier om de planning te bekijken.