Mienskipsintrum Ryptsjerk

Per augustus 2019 start in Ryptsjerk het Mienskipsintrum, een integraal kindcentrum (IKC). Mienskipsintrum Ryptsjerk belooft de kinderen de kans om hun talenten te ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Een IKC waar ieder kind, vanaf het begin meetelt!

Het Mienskipsintrum is een samenwerking tussen Kinderwoud en CBS Alpha waar opvang, onderwijs en BSO wordt geboden aan kinderen van 2-12 jaar.


CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

De kernwaarden die het fundament van het IKC vormen zijn:

* Ieder kind telt mee
* IKC voor kinderen van 2 - 12 jaar
* De Vreedzame School
* Onderwijs op maat
 

Wilt u meer weten over het Mienskipsintrum of onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

Aangepast protocol start basisonderwijs

Hierbij een wijziging per 8-5-20  in het protocol opstart basisonderwijs zoals door het RIVM is geadviseerd. Bij het onderdeel Gezondheidsmeting op school is de wijziging te vinden.

Vanaf 11 mei is CBS Alpha weer open!

We zijn blij dat onze school vanaf maandag 11 mei weer open mag. Als is het nog opstarten in fasen, we zijn blij dat we de kinderen weer kunnen ontmoeten. Alle leerlingen hebben bericht gehad wanneer ze op school worden verwacht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via alpha@pcbotdiel.nl.

Team CBS Alpha