Nieuwsberichten

Afscheid juf Grietje

Op dinsdag 6 juli hebben we afscheid genomen van juf Grietje. Juf Grietje heeft 15 jaar op cbs Alpha gewerkt als directeur en leerkracht. ’s Morgens is juf Grietje opgehaald met de fiets. Langs haar route van huis naar school stonden verschillende groepjes kinderen haar op te wachten. Bij elk groepje kinderen hoorde een activiteit of een opdracht: fiets versieren, karnemelk met sinaasappelsap drinken, ochtendgymnastiek, een fotoshoot, jeu de boules, spekhappen, memory, voorlezen en samen op de foto. Later op de ochtend kon iedereen genieten van een spectaculaire goochelshow. Ouders en andere genodigden konden ‘s middags afscheid van juf Grietje nemen tijdens een receptie. Juf Grietje vertelt:‘Met heel veel plezier heb ik gewerkt op de Alpha. Als directeur en als groepsleerkracht. Het zijn 15 mooie jaren geweest, die om zijn gevlogen. Vanuit een klassikaal onderwijs concept in 2006 staat er nu een school waarin binnen twee units en in stamgroepen op niveau voor de leerlingen gewerkt wordt. Samen met een professioneel  team maar ook met altijd  betrokken, fijne ouders is de school geworden wat hij nu is. Onderdeel van BernemienskipRyptsjerk. Een school met  eigentijds onderwijs waarin uitdagend, geordend en gestructureerd onderwijs wordt gegeven. Vanaf deze plek wil ik graag iedereen bedanken waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Alle ouders, en andere betrokkenen in Ryptsjerk. Ik ga zeker iedereen missen. Collega’s, leerlingen en de ouders van school. Maar ook de verschillende contacten binnen het dorp. Mijn wens voor Ryptsjerk  is dat de school; de Bernemienskip, nog vele jaren een prominente plek inneemt en krijgt binnen de mienskip van  Ryptsjerk!   Juf Grietje blijft nog enkele jaren aan het werk als leerkracht. Volgend schooljaar is zij de leerkracht van groep

Leerkracht stamgroep oranje 1-2-3

Een bernemienskip waar ieder kind, vanaf het begin meetelt, waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Zie jij zo’n school voor je, waar jij als leerkracht aan de slag kunt? Dan is deze vacature iets voor jou!

Sluiting van de scholen tot 18 januari 2021

   Bericht van Stichting Oarsprong: De afgelopen weken zijn we opnieuw geconfronteerd met de toename van besmettingen met het coronavirus. Het besluit van het kabinet dat daarom alle scholen in heel Nederland tot maandag 18 januari 2021 moeten sluiten, valt ons zwaar. Het is een ingrijpend besluit voor onze medewerkers, leerlingen en ouders, maar we zien ook dat deze maatregel nodig is om het virus onder controle te krijgen.  Evenals tijdens de eerste golf in maart van dit jaar, organiseren de scholen van Oarsprong, vanaf maandag 4 januari 2021, thuisonderwijs. Onze scholen bieden vanaf woensdag 16 december, tijdens schooltijd, alleen opvang aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde cruciale beroepen en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Tijdens de kerstvakantie wordt geen opvang aangeboden. Ouders die opvang nodig hebben, kunnen dat melden bij de directeur van de school van hun kind(eren). 

Aangepast protocol start basisonderwijs

Hierbij een wijziging per 8-5-20  in het protocol opstart basisonderwijs zoals door het RIVM is geadviseerd. Bij het onderdeel Gezondheidsmeting op school is de wijziging te vinden.

Vanaf 11 mei is CBS Alpha weer open!

We zijn blij dat onze school vanaf maandag 11 mei weer open mag. Als is het nog opstarten in fasen, we zijn blij dat we de kinderen weer kunnen ontmoeten. Alle leerlingen hebben bericht gehad wanneer ze op school worden verwacht. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via alpha@pcbotdiel.nl. Team CBS Alpha

Opendag 9 maart 2020

Op 9 maart a.s. is onze jaarlijkse opendag. Bent u nieuwsgierig naar wat er allemaal in het Mienskipsintrum gebeurt?‘s Ochtends stellen we onze groepen open voor belangstellenden.U bent van harte welkom!