Nieuws - Spot On!

PERSBERICHT

Opening S P O T O N ! expositie

EEN DUURZAAM & EDUCATIEF PROJECT VAN LEERLINGEN UIT HET FRIESE PRIMAIR ONDERWIJS
Op 10 december om 15.00 uur opent gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de kinderen van Friese Next Level basisscholen in dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden de SPOT ON! expositie.

In deze tijden waarin maatschappelijk veel speelt, komt meer en meer de vraag naar voren in welke mate en in welke vorm de duurzame wereld aandacht krijgt in het onderwijs. Immers, je kan toch niet vroeg genoeg met elkaar bewust worden dat je samen verantwoordelijk bent voor de mooie wereld waarin we leven. Juist daarom hebben de Friese Next Level scholen in het primair onderwijs de duurzame wereld een vaste plek in hun programma gegeven. Leerkrachten en leerlingen samen op weg naar een duurzamer wereld. En als het even kan, samen met de mienskip!
Dit schooljaar hebben leerlingen van de Friese Next Level scholen deelgenomen aan Spot ON!

Spot ON! is een door KEK 2 (Kultuer educatie mei Kwaliteit) ontwikkeld project dat staat voor thematisch, projectmatig en betekenisvol werken met kinderen. Met een duurzame en culturele inhoud met impact.
Dit jaar is het thema de verbinding met de eigen leefomgeving van het kind zichtbaar maken.

Klik hier voor de officiele poster van Spot On!

Geplaatst op: 28 November 2019

terug