CBS Alpha: het begin van ieder kind!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

* Onderwijs op maat
* Waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen
* oog voor het unieke van ieder kind
* leren in een digitale omgeving 

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

Schoolreisje Nienoord Gr 1/2/3

De groepen 1/2/3 zijn op schoolreis geweest naar Nienoord. Wat hebben we genoten in het familiepark! Meer foto's in het fotoboek.

 

 

 

Afsluiting projectweek 2017 thema "Geld"

Hierbij de uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van de projectweek 2017, thema: GELD
Natuurlijk zijn ook de pake’s/beppe’s, opa’s en oma’s van harte welkom.

Team CBS Alpha