CBS Alpha: het begin van ieder kind!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

* Onderwijs op maat
* Waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen
* oog voor het unieke van ieder kind
* leren in een digitale omgeving 

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

Sinterklaas brengt een bezoek aan de Alpha en komt wel... en niet met de boot!

Ryptsjerk - Gelukkig hebben we ook dit jaar weer bezoek gekregen van Sinterklaas.

Vol spanning stond iedereen buiten te wachten.. Sinterklaas kon niet met de boot komen omdat er teveel ijs lag. Hoe zou hij dan komen..??

Nou ja zeg, hij kwam toch op een boot, Sinterklaas heeft ook voor alles een oplossing. Na een hartelijk ontvangst ging iedereen naar binnen waar het lekker warm was. Eerst bezocht de Sint met zijn Pieten de peuters en daarna kwam hij bij ons in alle groepen.

Kijk voor meer foto's in de fotoboeken:

aankomst Sinterklaas

Sinterklaas groep 123

Sinterklaas groep 45

Sinterklaas groep 6

Sinterklaas groep 78

 

 

Superkippies naar de First Lego League

Zaterdag 26 november jl. is groep 8 naar de finale van de First Lego League geweest. Deze werd gehouden in Sint Annaparochie. De kinderen hebben het supergoed gedaan. 

De kinderen hadden (naast het programmeren van de lego-robots) onderzoek gedaan hoe steenmarters geweerd kunnen worden. Het onderzoek en de uitkomst zijn terug te vinden in dit filmpje:

 

Voorleeswedstrijd 2016

De Kinderboekenweek "Voor altijd jong" werd geopend met opa's en oma's, die gezellig op school oud Hollandse spelen gingen doen. Bij de afsluiting zaten er opa's en oma's in de jury van de voorleeswedstrijd. Wij feliciteren Tineke uit groep 8 en Aline uit groep 4 met hun gewonnen prijs, zij konden het mooiste voorlezen! (Meer foto's kunt u vinden in het fotoboek)

 

Hjerstkuier Park Vijversburg Tytsjerk - Groep 1/2/3

Hjerstkuier Park Vijversburg Tytsjerk

Kinderen krijgen een band met de natuur door naar buiten te gaan en de natuur met al hun zintuigen te ervaren. Onder begeleiding van twee ervaren gidsen gaan de kinderen op onderzoek uit in Park Vijversburg. Spelenderwijs leren de kinderen van alles over de veranderende natuur in de Herfst.

De saneamde Roodbaartún mei karakeristieke brechjes, hichteferskillen, slingerpaadsjes en in goed ferskûle grot is foar bern en begelieders in nijsgjirrich aventoer. De hjerstkleuren mei âlde spesiale beammen en poddestuollen meitsje d'r in mearke-eftige sfear fan. (Meer foto's in fotoboek)

 

 

 

Stenen en hun verhaal

Groep 4, 5 en 6 hebben met stenen, die juf uit Denemarken meegenomen had, gewerkt. Ze hebben een verhaal geschreven en daar een schilderijtje bij gemaakt. 

Kijk in het fotoboek voor meer foto's.