CBS Alpha: het begin van ieder kind!

Alpha en Omega: "Ik ben het begin en het einde". In de bijbel staat het zo mooi verwoord. Onze school wil graag het begin zijn!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 60 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. Een school waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. We hebben oog voor het unieke van ieder kind. Graag bieden wij een veilige plaats voor een volwaardige ontwikkeling. De maatschappij verandert dus veranderen wij mee. Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor elkaar. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.   

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

 

 

Voorleeswedstrijd 2016

De Kinderboekenweek "Voor altijd jong" werd geopend met opa's en oma's, die gezellig op school oud Hollandse spelen gingen doen. Bij de afsluiting zaten er opa's en oma's in de jury van de voorleeswedstrijd. Wij feliciteren Tineke uit groep 8 en Aline uit groep 4 met hun gewonnen prijs, zij konden het mooiste voorlezen! (Meer foto's kunt u vinden in het fotoboek)

 

Hjerstkuier Park Vijversburg Tytsjerk - Groep 1/2/3

Hjerstkuier Park Vijversburg Tytsjerk

Kinderen krijgen een band met de natuur door naar buiten te gaan en de natuur met al hun zintuigen te ervaren. Onder begeleiding van twee ervaren gidsen gaan de kinderen op onderzoek uit in Park Vijversburg. Spelenderwijs leren de kinderen van alles over de veranderende natuur in de Herfst.

De saneamde Roodbaartún mei karakeristieke brechjes, hichteferskillen, slingerpaadsjes en in goed ferskûle grot is foar bern en begelieders in nijsgjirrich aventoer. De hjerstkleuren mei âlde spesiale beammen en poddestuollen meitsje d'r in mearke-eftige sfear fan. (Meer foto's in fotoboek)

 

 

 

Stenen en hun verhaal

Groep 4, 5 en 6 hebben met stenen, die juf uit Denemarken meegenomen had, gewerkt. Ze hebben een verhaal geschreven en daar een schilderijtje bij gemaakt. 

Kijk in het fotoboek voor meer foto's.