CBS Alpha: het begin van ieder kind!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

* Onderwijs op maat
* Waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen
* oog voor het unieke van ieder kind
* leren in een digitale omgeving 

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

Uitnodiging Schoolkerkdienst

U bent van harte welkom!

Sinterklaas brengt een bezoek aan de Alpha en komt wel... en niet met de boot!

Ryptsjerk - Gelukkig hebben we ook dit jaar weer bezoek gekregen van Sinterklaas.

Vol spanning stond iedereen buiten te wachten.. Sinterklaas kon niet met de boot komen omdat er teveel ijs lag. Hoe zou hij dan komen..??

Nou ja zeg, hij kwam toch op een boot, Sinterklaas heeft ook voor alles een oplossing. Na een hartelijk ontvangst ging iedereen naar binnen waar het lekker warm was. Eerst bezocht de Sint met zijn Pieten de peuters en daarna kwam hij bij ons in alle groepen.

Kijk voor meer foto's in de fotoboeken:

aankomst Sinterklaas

Sinterklaas groep 123

Sinterklaas groep 45

Sinterklaas groep 6

Sinterklaas groep 78

 

 

Superkippies naar de First Lego League

Zaterdag 26 november jl. is groep 8 naar de finale van de First Lego League geweest. Deze werd gehouden in Sint Annaparochie. De kinderen hebben het supergoed gedaan. 

De kinderen hadden (naast het programmeren van de lego-robots) onderzoek gedaan hoe steenmarters geweerd kunnen worden. Het onderzoek en de uitkomst zijn terug te vinden in dit filmpje: