CBS Alpha: het begin van ieder kind!

CBS Alpha is een christelijke school en tegelijk een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat. Een school met 48 leerlingen verdeeld over 3 stamgroepen. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden wij uitermate belangrijk om van begin af aan te ontwikkelen. Maar niet alleen deze vakken! Wij leren uw kind zich vrij te voelen, met aandacht en respect voor de medemens en de natuur. Wij richten ons verder op zelfstandigheid en creativiteit, zodat uw kind later met vertrouwen de wijde wereld in kan stappen.

* Onderwijs op maat
* Waar kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen
* oog voor het unieke van ieder kind
* leren in een digitale omgeving 

Wilt u meer weten over onze school: u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Grietje Keizer

directeur CBS Alpha

Afscheid juf Klaske

Juf Klaske werd haar laatste schooldag door de kinderen van de groepen 4 t/m 8 opgehaald van huis. De fietsen waren prachtig versierd. Juf Klaske kreeg een schort om en koksmuts op en vertrok voor de laatste keer op de fiets van Gytsjerk naar Ryptsjerk. Op school werd haar een kado aangeboden en had juf Klaske voor de hele school een bamboe workshop georganiseerd. Bij de receptie werden de bamboe werkstukken tentoongesteld. Het werd een feestelijke dag! Meer foto's in fotoboek.

 

Kinderboekenweek 2017 "Bibbers in je buik"

De Kinderboekenweek werd afgesloten met een voorleeswedstrijd. De winnaars Rikst en Lieke gingen met een mooi boek naar huis. Meer foto's zie fotoboek.