Nieuws - VSO en BSO op CBS Alpha

We zijn blij u te kunnen mededelen dat het in samenwerking met Kinderwoud gelukt is om buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO) te gaan realiseren op de Alpha m.i.v. het nieuwe schooljaar.
U vindt alle informatie onder het kopje "Info" boven aan deze pagina.

Geplaatst op: 20 Mei 2019

terug