Informatie

VSO en BSO

We zijn blij u te kunnen mededelen dat het gelukt is om samen met Kinderwoud de BSO (buitenschoolse opvang) en VSO (voorschoolse opvang) te gaan realiseren op de Alpha. Volgend schooljaar (2019-2020) starten we met 4 dagen BSO/VSO voor 4 tot 12 jarigen op de maandag t/m de donderdag.  We komen hiermee tegemoet aan de vraag van ouders voor opvang van hun kind(eren). Ook past dit helemaal in het realiseren van een Mienskipsintrum in Ryptsjerk, die uit gaat van de ontwikkeling van 2 tot 12 jarigen. Alles onder één dak, hoe mooi kan het zijn!

Buitenschoolse Opvang is op maandag t/m donderdag van 14.15 - 18.00 (18.30) uur
Voorschoolse Opvang is op maandag t/m donderdag van (7.00) 7.30 - 8.30 uur
Op vrijdag en tijdens schoolvakanties zijn de kinderen welkom op BSO Mearkelân in Oentsjerk.

Wilt u gebruik maken van BSO of VSO? U kunt zich rechtstreeks opgeven bij Kinderwoud via de afdeling Planning & Plaatsing: planning@kinderwoud.nl.  Graag ontvangt school een cc van uw bericht op alpha@pcbotdiel.nl  Zo heeft de directeur zicht op de opvang.