Informatie

Afdelingsraad

Onze afdelingsraad vervult een klankbordfunctie. Deze raad heeft geen wettelijke bevoegdheid, maar heeft als taak de directeur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de stichting. De ledenraad bepaalt het beleid van stichting PCBO Tytsjerksteradiel.

Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de afdelingsraad uit Hetty Pol, Gerda Boersma, Britta van der Woude, Brigitte Feenstra en Helmich Melenberg.