Informatie

Identiteit

De school en de leerkacht als drager van de identiteit!

Onze naam maakt onze identitieit meteen duidelijk: Alpha en Omega: "Ik ben het begin en het einde".

Onze school wil graag het begin zijn! We zijn een christelijke school en tegelijkertijd een echte dorpsschool die midden in de gemeenschap staat.We zijn ons bewust van de verschillen van kinderen. Ieder kind is immers uniek.Onze enthousiaste en betrokken team helpen het kind te ontdekken wie het werkelijk is. Zo kan het met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. De normen en waarden zoals die in de bijbel staan, spelen een rol bij ons werken, leren, spelen en omgaan met elkaar. De basis is onze vaste methodische aanpak, welke een onderdeel is van ons dagelijks handelen. We werken toe naar een Vreedzame school. Hierin volgen kinderen en team een training in het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017. ook het M5 instrument ( pestsignalering) wordt standaard ingezet in de schoolorganisatie.