Informatie

De ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om goed met de verschillen om te gaan, sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn. Daarom werken wij met een onderwijsstructuur die rekening houdt met de onderlinge verschillen. In deze structuur krijgen de kinderen een verschillend leerstofaaanbod en wisselen we klassikale activiteiten af met groeps-en individuele activiteiten.

Dat realiseren wij met TOM onderwijs. Meer individuele aandacht voor de leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. De leerlingen van groep1 t/m 8 werken met een dag of weektaak.Voor de kinderen zijn er verschillende ruimtes beschikbaar om te werken.Een samenwerk-overleg ruimte en stil-werkruimtes. Binnen ons onderwijs nemen digitale leermiddelen een steeds grotere plaats in. Hiervoor zetten we Snappet, IPads en PC's in.