Nieuws

Afscheid juf Grietje

Op dinsdag 6 juli hebben we afscheid genomen van juf Grietje. Juf Grietje heeft 15 jaar op cbs Alpha gewerkt als directeur en leerkracht.

’s Morgens is juf Grietje opgehaald met de fiets. Langs haar route van huis naar school stonden verschillende groepjes kinderen haar op te wachten. Bij elk groepje kinderen hoorde een activiteit of een opdracht: fiets versieren, karnemelk met sinaasappelsap drinken, ochtendgymnastiek, een fotoshoot, jeu de boules, spekhappen, memory, voorlezen en samen op de foto. Later op de ochtend kon iedereen genieten van een spectaculaire goochelshow. Ouders en andere genodigden konden ‘s middags afscheid van juf Grietje nemen tijdens een receptie.

Juf Grietje vertelt:
‘Met heel veel plezier heb ik gewerkt op de Alpha. Als directeur en als groepsleerkracht. Het zijn 15 mooie jaren geweest, die om zijn gevlogen. Vanuit een klassikaal onderwijs concept in 2006 staat er nu een school waarin binnen twee units en in stamgroepen op niveau voor de leerlingen gewerkt wordt. Samen met een professioneel  team maar ook met altijd  betrokken, fijne ouders is de school geworden wat hij nu is. Onderdeel van BernemienskipRyptsjerk
Een school 
met  eigentijds onderwijs waarin uitdagend, geordend en gestructureerd onderwijs wordt gegeven. Vanaf deze plek wil ik graag iedereen bedanken waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Alle ouders, en andere betrokkenen in Ryptsjerk. Ik ga zeker iedereen missen. Collega’s, leerlingen en de ouders van school. Maar ook de verschillende contacten binnen het dorp. Mijn wens voor Ryptsjerk  is dat de school; de Bernemienskip, nog vele jaren een prominente plek inneemt en krijgt binnen de mienskip van  Ryptsjerk 


Juf Grietje blijft nog enkele jaren aan het werk als leerkracht. Volgend schooljaar is zij de leerkracht van groep 3 op De Twirre in Eastermar. Bij deze willen we juf Grietje nogmaals bedanken en succes wensen op de nieuwe school!
Het is fijn dat er vanuit het team een nieuwe directeur is benoemd. Roelinka Risselada volgt Grietje Keizer op. Juf Roelinka is de laatste jaren al werkzaam op de Alpha als waarnemend directeur. Juf Roelinka zal zeker samen met het team het huidige onderwijsconcept gaan voortzetten.